pierwsza licytacja nieruchomości Niemstów

KMP_32_15_P_0023_ID210219

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Agnieszka Walaszczyk-Buba (tel. 76 7208333) ogłasza, że: dnia 20-04-2017 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Lubinie mającego siedzibę przy Wrocławska 3 w sali nr  sala I, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
59-323 Miłoradzice, Niemstów,
dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr KW:
LE1U/00024983/2- komórka gospodarcza pow. 19,00mkw
Suma oszacowania wynosi 2 070,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    1 552,50zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 207,00zł w gotówce.
LE1U/00031940/1- lokal mieszkalny o pow. użyt. 37,21mkw (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) Suma oszacowania wynosi 46 470,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     34 852,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 647,00zł.
LE1U/00024984/9- udział 833/10000 w działce ne 669/4 o pow. 573mkw
Suma oszacowania wynosi 1 230,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     922,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 123,00zł.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.