renault master rok prod. 2010 – pierwsza licytacja

KM_35_15_P_0419_IDP63973

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  22-06-2017 o godz. 10:00 w lokalu:
przy Ul. Skłodowskiej – Curie 178,  59-300 Lubin
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
Samochód ciężarowy Renault Master DLE 45YW, rok
produkcji 2010
1 [szt.]
40 000,00    **)
30 000,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest uiścić rękojmię w wys. 1/10 sumy oszacowania.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność obowiązanego dłużnika.