Wzory dokumentów

Poniżej znajdą Państwo wzory dokumentów w formacie DOC i PDF:

  • wniosek egzekucyjny KM (DOC, PDF),
  • wniosek egzekucyjny wraz ze zleceniem poszukiwania majątku dłużnika (DOCPDF),
  • wniosek egzekucyjny dla alimentów (DOC, PDF),
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskutecznej egzekucji (DOCPDF),
  • oświadczenie o wyborze komornika (DOCPDF),
  • wniosek o wykonanie zabezpieczenia (DOC, PDF)